✔ Betrouwbaar ✔ Flexibel ✔ Persoonlijk

Van de 30717 klantreacties is  95% tevreden over Stam!

Vragen en Stam Lease voorwaarden

Onderstaand een overzicht van de meest voorkomende vragen en antwoorden. Mocht het antwoord op je vraag hier niet bij staan? Stuur dan een email naar vraag@stamlease.nl

Over de lease overeenkomst

1. Wat als ik in werkelijkheid een afwijkend aantal kilometers per jaar rijd?

Je lease-overeenkomst vermeldt het aantal vrije kilometers dat je jaarlijks maximaal met de lease-auto kunt rijden, zonder dat er een verrekening plaatsvindt. Tevens staat in jouw overeenkomst vermeld wat de meerkilometerprijs bedraagt. Mocht je in een contractjaar meer dan het gestelde maximale aantal vrije kilometers hebben gereden, dan worden deze meer gereden kilometers als volgt met je verrekend: aantal meerkilometers x meerkilometerprijs. Voorbeeld: je lease-overeenkomst is gebaseerd op 10.000 vrije kilometers per jaar en € 0,069 per meerkilometer. In werkelijkheid heb je in een jaar 12.000 kilometers gereden. Dan wordt eenmalig over het betreffende jaar het volgende met je verrekend: 2.000 meerkilometers x 0,069 meerkilometerprijs = € 138,-. De verrekening van meer gereden kilometers is voor je dus volledig transparant. Om er voor te zorgen dat je door het jaar heen zo veel mogelijk aansluiting houdt tussen het aantal jaarlijkse vrije kilometers en je werkelijke jaarkilometrage, zal bij een afwijking van meer dan 25% de lease-overeenkomst worden aangepast (en daarmee ook de leaseprijs) aan een hoger aantal vrije kilometers per jaar. Zo voorkom je bijbetaling aan het einde van een jaar.

2. Wie mogen er in de lease-auto rijden?

Het is toegestaan om naast uzelf ook je inwonende familieleden in de auto te laten rijden, mits zij uiteraard wettelijk rijbevoegd zijn. Het is niet toegestaan de auto aan derden in gebruik te geven, de auto te verhuren, als taxi te gebruiken dan wel commercieel te exploiteren of deel te laten nemen aan auto-deelprogramma’s/carsharing.

3. Blijft de leaseprijs de gehele contractperiode gelijk?

Ervan uitgaande dat de lease-overeenkomst inhoudelijk gelijk blijft, blijft je leaseprijs ook gelijk, op een jaarlijkse indexering van 1,5% na. Als de inhoud van de lease-overeenkomst wijzigt (bijvoorbeeld looptijd of aantal vrije kilometers) of indien de overheid wijzigingen doorvoert
(bijvoorbeeld btw percentage of motorrijtuigenbelasting) dan wordt de leaseprijs hier één op één op aangepast.

4. Hoe verlopen de betalingen?

De bedragen die je conform de lease-overeenkomst verschuldigd bent, worden middels automatische incasso met je verrekend rond de 1ste van iedere maand. De leaseprijs ben je maandelijks vooraf verschuldigd.
Uitzondering op de automatische incasso zijn:

5. Kan ik de overeenkomst eerder beëindigen?

De leaseprijs is gebaseerd op de in de overeenkomst vermelde looptijd (de contractuele looptijd). Het is belangrijk dat je vooraf goed nadenkt over het aangaan van een lease-overeenkomst, de contractuele looptijd en de toekomstige financiële verplichting die er aan vast hangt. Als je financiële draagkracht in de toekomst minder wordt (omdat je bijvoorbeeld je baan verliest) blijft het betalen van de maandelijkse leaseprijs bestaan. Het is evenwel mogelijk dat je de lease-overeenkomst eerder wilt beëindigen. In dat geval betaal je over de nog resterende periode 35% van de overeengekomen leaseprijs. Voorbeeld: je lease-overeenkomst heeft een contractuele looptijd van 48 maanden en je leaseprijs bedraagt € 225,- per maand. Na 36 maanden wens je de lease-overeenkomst te beëindigen. De voortijdige beëindiging kost dan: 12 (resterende maanden) x € 78,75 (35% van € 225,-) = € 945,-. Opmerking: eventuele méér-kilometers en nog niet door je gemelde schades op de auto worden separaat in rekening
gebracht.

6. Ik heb een borg gestort; wanneer ontvang ik deze weer retour?

Nadat je lease-overeenkomst is geëindigd en je volledig aan je betalingsverplichtingen hebt voldaan, ontvang je de borg uiterlijk binnen één maand van ons retour.

Tijdens gebruik van de auto

1. Wat moet ik doen bij een stranding (technisch of bij schade)?

Als je onderweg pech hebt met de auto, er rode lampjes gaan branden (direct stoppen!) of als je schade hebt gereden, vragen wij je direct contact op te nemen met de Stam 24/7 Internationale Hulpdienst (0031-(0)33 754 8099). Zij bieden je zowel in Nederland als in het buitenland de eerste hulpcoördinatie. Het is belangrijk dat je direct contact opneemt met de Hulpdienst van Stam Lease en niet direct met je merkenservice. Is de auto nog rijdbaar en is contact mogelijk tijdens kantooruren, dan kan je in plaats van de 24/7 Hulpdienst direct contact opnemen met Stam Lease (033 - 754 80 00). Als je Stam Lease (of onze Hulpdienst) direct inschakelt, ben je er zeker van dat alles goed wordt gecoördineerd en verloopt volgens de gestelde voorwaarden. Indien je bij een stranding zelf zaken gaat regelen zonder vooraf afstemming of toestemming van Stam Lease, loop je het risico dat ontstane kosten niet worden vergoed. Wij raden je dus aan vooraf altijd met ons te overleggen.

2. Vallen alle onderhoudskosten, technische reparatiekosten en schadekosten onder de lease-overeenkomst?

Ja, deze kosten vallen onder de lease-overeenkomst, mits je je houdt aan de wettelijke voorschriften en de richtlijnen van de importeur (zoals het beurtenschema). Wij gaan er wel vanuit dat je het voertuig deskundig gebruikt en alléén waarvoor het normaliter bedoeld is en je geen verwijtbare schadelijke handelingen verricht, zoals het tanken van verkeerde brandstof. Mocht je met de auto in het buitenland stranden, ook dan vallen de reparatiekosten onder de lease-overeenkomst. Mocht reparatie in Nederland noodzakelijk zijn, dan vallen ook de terughaalkosten van de auto én van de bestuurder/inzittenden onder de lease-overeenkomst. Of je recht hebt op vervangend vervoer, gebruik van winterbanden en wat de hoogte van
je eigen risico is bij een niet verhaalbare schade, hangt af van de keuzes die je hierin hebt gemaakt. Deze staan vermeld in je lease-overeenkomst.

3. Welke kosten vallen nimmer onder de lease-overeenkomst?

Kosten voor brandstof, wassen/poetsen, bijbestellen van sleutel(s), tol, ruitenwisservloeistof/ antivries, stalling, bekeuringen en dergelijke komen voor je eigen rekening.

4. Hoe werkt het gebruik van winterbanden?

Het gebruik van winterbanden maakt niet standaard onderdeel uit van de lease-overeenkomst. Daar kan je echter wel voor kiezen. Het komt tenslotte je veiligheid ten goede! Als je kiest voor winterbanden, wordt de investering van de door jouw bij de Stam Dealer uitgekozen winterbanden eenmalig opgenomen in de leaseprijs (als accessoire) en wordt automatisch de dienstverlening “wisselen en tussentijdse opslag bij de dealer” voor je toegevoegd. Zo hoef jezelf de wisseling niet uit te voeren en de banden thuis niet op te slaan. Alles rondom het gebruik van winterbanden is voor je geregeld.

5. Waar kan ik terecht voor onderhoud en reparatie van de auto?

Voor het onderhoud (zoals beurten), technische reparaties en het vervangen van banden kan je bij ieder Stam dealerbedrijf terecht. De Stam dealer en Stam Lease hebben vervolgens afstemming met elkaar zodat je maximaal wordt ontzorgt. Gezien de hoeveelheid vestigingen en de regionale spreiding is er altijd wel een Stam vestiging bij jouw in de buurt. Je kan de vestigingen terugvinden op www.stamrenault.nl of in het berijdersboekje welke je in de auto vindt.

6. Waar en waarvoor ben ik verzekerd?

In je lease-overeenkomst is zowel de Wettelijke Aansprakelijkheid (schade aan derden) als Casco Schade (schade aan de lease-auto) verzekerd.
De verzekering is van toepassing in alle landen die op de groene kaart worden vermeld. Staat je bestemming niet op de kaart, neem dan contact met ons op. Wij kunnen dan aangeven of je met de lease-auto toch naar de door jou gewenste bestemming kan. Ben je de groene kaart kwijt, ook dan helpen we je graag aan een nieuw exemplaar.

7. Wanneer heb ik een eigen risico?

Je hebt alléén te maken met een eigen risico indien je schade hebt aan je lease-auto die niet verhaalbaar is op een tegenpartij of indien je schuldschade hebt veroorzaakt bij derden. Is de schade wel verhaalbaar op de tegenpartij, dan hebt je dus géén eigen risico. De hoogte van je eigen risico staat vermeld op de lease-overeenkomst.

8. Wat is het verschil tussen het “standaard eigen risico” en de optie “gestaffeld eigen risico”?

Als je te maken krijgt met een eigen risico hangt het te betalen bedrag af van hetgeen je gekozen hebt. Je keuze staat vermeld op je lease-overeenkomst. Standaard geldt per eigen risico een gelijkblijvend vast bedrag. Heb je echter gekozen voor een gestaffeld eigen risico, dan geldt gedurende de contractduur van je overeenkomst een oplopend eigen risicobedrag. Voor het eerste eigen risico binnen de gebruiksperiode betaal je het laagst genoemde bedrag, vervolgens voor het tweede eigen risico het hogere bedrag en voor het derde eigen risico en daarna geldt het hoogst genoemde bedrag.

9. Ontvang ik bij beëindiging van de lease-overeenkomst een schade(vrij)verklaring?

Bij beëindiging van de lease-overeenkomst ontvangt je van ons een overzicht van de periode dat je met de lease-auto hebt gereden met vermelding van eventuele schades. Mocht je de gehele periode schadevrij hebben gereden, dan staat dat op deze verklaring vermeld.

10. Waar kan ik terecht voor schadereparatie aan de auto?

Voor het repareren van schade aan jouw auto kan je terecht bij ieder Stam schade-herstelbedrijf dan wel Stam dealerbedrijf. Het Stam schadeherstelbedrijf en Stam Lease hebben vervolgens afstemming met elkaar over de reparatie, zodat je daar geen omkijken naar hebt. Gezien de hoeveelheid vestigingen en de regionale spreiding is er altijd wel een Stam vestiging bij jouw in de buurt. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan je gebruik maken van onze haal & brengservice. Je kan de vestigingen terugvinden op www.stam.nl of in het berijdersboekje welke je in de auto vindt.

11. Heb ik recht op vervangend vervoer?

Dat hangt af van welke keuze je hebt gemaakt. Op je lease-overeenkomst staat vermeld of je wel of geen recht hebt op vervangend vervoer en of dit dan alleen geldt in Nederland of in geheel Europa. Als een vervangend vervoerdekking in je overeenkomst is opgenomen, kan je hieronder zien wat dit samengevat voor jouw inhoudt.

Vervangend vervoer Nederland:
Mocht het repareren van je lease-auto (technische reparatie of schadeherstel) langer duren dan 1 werkdag, heb je gedurende de gehele reparatieperiode recht op vervangend vervoer, conform de in de lease-overeenkomst vermelde klasse.

Vervangend vervoer Europa:
Als jouw auto in het buitenland uitvalt en daar gerepareerd dient te worden, heb je tijdens je verblijf in het buitenland recht op vervangend vervoer op basis van één klasse kleiner dan je lease-auto.

12. Wat is een vervangend vervoer “klasse”?

In jouw lease-overeenkomst staat vermeld of je in aanmerking komt voor vervangend vervoer en tevens voor welke klasse. Met klasse wordt bedoeld de grootte van de auto. We onderscheiden de volgende klassen: Klasse A (bijvoorbeeld Renault Twingo), Klasse B (bijvoorbeeld Renault Clio, Captur), Klasse C (Renault Mégane)

13. Wat moet ik doen als ik vragen heb, advies wil of overleg wil plegen?

Wij zullen er alles aan doen om je vragen snel en vakkundig te beantwoorden en met je mee te denken. Om je adequaat van dienst te kunnen zijn, kan je je vraag aanvankelijk stellen via: vraag@stamlease.nl. Wij zorgen ervoor dat wij vervolgens snel contact met je opnemen. In ieder geval krijg je van ons binnen één werkdag een passende reactie.

Download hier de Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN