Formulieren privacy rechten

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie, overdracht, beperking of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of uw toestemming hiervoor intrekken. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen direct marketing door zich af te melden in de ontvangen mail. Wij zullen onze direct marketing activiteiten dan onmiddellijk stoppen.
U kunt voor het uitoefenen van deze rechten een verzoek bij ons indienen via privacy@stam.nl.
Hier vindt u formulieren voor uw verzoeken.

Recht van rectificatie/correctie
Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u een wijzigingsformulier (zie onze website) invullen om deze aan te passen en/of aan te vullen. 

Recht op inzage: (art 15 AVG)

Het recht om te weten welke persoonsgegevens worden verwerkt en het bekijken van deze gegevens.

U kunt een overzicht van uw persoonsgegevens opvragen en ook, indien gewenst, informatie over:
- Het doel van de verwerking
- Met wie gedeeld
- De bewaartermijn
- De herkomst van de gegevens, indien van toepassing

Hiervoor vragen wij u om zich persoonlijk te identificeren.
Wij streven ernaar zo snel mogelijk, uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek te reageren per e-mail. Als er meer tijd nodig is om uw verzoek af te handelen laten we u dat binnen een maand weten.  Bij afwijzing van een verzoek, laten we u de reden daarvan weten. Dit kunnen wettelijke verplichtingen zijn, zoals b.v. de fiscale bewaartermijn van 7 jaar.  Wij informeren betrokken partijen, zoals Renault en verwerkers van de persoonsgegevens.  

✔ Betrouwbaar ✔ Flexibel ✔ Persoonlijk

Van de 30788 klantreacties is  95% tevreden over Stam!