STAM ADMINISTRATIE B.V.
Gemini 1
824 MH AMERSFOORT
Telefoon: 033-4635104

Disclaimer

Algemeen
Gebruik van deze site is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Door toegang tot en gebruik van deze site, neemt gebruiker kennis van en stemt in met deze voorwaarden.


Aansprakelijkheid

Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

Voorwaarden
Alle auteursrechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, audio, video, merkenrechten, logo's, software of informatie in enige vorm, komen toe aan Stam. Informatie op deze internet site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Stam. Links naar deze site zijn alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van Stam en Stam is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor deze links.
De Stam internet site wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, doch de afwezigheid van virussen die de werking van jouw computer en/of apparatuur kunnen beÔnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.
Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet Stam sites. Stam is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

E-mail verkeer
Door Stam per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Ook niet het lezen, verspreiden of openbaar maken van deze informatie. Als je niet de geadresseerde bent, verzoeken wij je het bericht met bijlagen meteen aan de afzender terug te sturen en de e-mail te wissen. Stam staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de jouw toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Stam is niet aansprakelijk voor virussen in e-mailberichten en/of bijlagen daarvan.

Prijzen
Wijzigingen in prijzen en uitvoeringen worden voorbehouden. Aan de omschreven producten en genoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De genoemde prijzen zijn adviesprijzen en exclusief montagekosten.