Elektrisch rijden is in opkomst, maar wat zijn de klimaatvoordelen?

De Nederlandse liefde voor elektrische voertuigen werd vorige week bevestigd door cijfers van de RAI vereniging en Bovag. Er zijn nu 350.000 elektrische voertuigen op de weg. Geen wonder dat een derde van de laadstations in Europa in Nederland staat.

De elektrificatie van voertuigen gaat zeker sneller dan in andere Europese landen. In Europa moeten alle nieuw verkochte auto's in 2035 emissievrij zijn, maar Nederland heeft grotere ambities, met als doel 2030. Elektrisch vervoer helpt Nederland volgens de Rijksoverheid bij het halen van de klimaatdoelstellingen.

Elektrische voertuigen hebben een lagere uitstoot

Milieuonderzoeksbureau CE Delft heeft berekend dat de gemiddelde benzineauto 203 gram CO2 per kilometer uitstoot, terwijl een elektrisch voertuig 81,5 gram CO2 uitstoot. De CO2-emissies van elektrische voertuigen zijn niet nul, aangezien ze alles omvatten wat wordt uitgestoten tijdens de productie van energie, zoals de productiekosten van windturbines.
De uitstoot van auto's daalt overigens al jaren, vooral omdat benzinemotoren steeds zuiniger worden. Milieuzones die bedoeld zijn om autovervuiling uit de stad te houden, worden de komende jaren uitgebreid om gezondheidsrisico's verder te verminderen. Elektrische auto's zijn hiervoor de oplossing. Luchtverontreiniging tijdens het rijden is nagenoeg nihil.


✔ Betrouwbaar ✔ Flexibel ✔ Persoonlijk

Van de 30788 klantreacties is  95% tevreden over Stam!