Persbericht 2018

Alles over WLPT

Wij maken duurzaam rijden en 'Zero Emission' bereikbaar voor iedereen

Bij Renault doen wij er alles aan om je dagelijks leven makkelijker te maken. Al tientallen jaren werken wij aan de ontwikkeling van zuinigere en schonere voertuigen. Wij streven bij onze voertuigen naar een zo laag mogelijke impact op het milieu. Met onze Zero Emission (Z.E.) belofte en onze 100% elektrische voertuigen zijn wij pioniers op gebied van duurzame mobiliteit voor iedereen. Regelgevingen veranderen en wij spelen hierin ook een rol. Wij vertellen je graag meer over deze ontwikkelingen en wat deze voor jou kunnen betekenen. Dankzij de nieuwe Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP), de nieuwe richtlijn die wereldwijd de standaard van voertuigen beschrijft, krijg je inzicht in gegevens over het brandstofverbruik en de uitstoot van verontreinigende stoffen die beter overeenkomen met het dagelijkse verbruik van jouw voertuig.

Inzicht in de wijzigingen in de regelgeving: WLTP en RDE

Op 1 september 2017 is de WLTP testprocedure van kracht geworden voor nieuwe auto’s en deze vervangt gefaseerd de verouderde New European Driving Cycle-certificeringsprotocol (NEDC). Daarnaast wordt er een Real Driving Emissions-test (RDE) gebruikt ter aanvulling om de uitstoot van schadelijke stoffen in de praktijk te kunnen bepalen. Je vindt hier meer over de veranderingen en wat deze voor jou betekenen:Wat is een certificeringsprotocol?
Een certificeringsprotocol is een reeks verplichte tests waarmee de naleving van de regels wordt gecontroleerd voor alle nieuwe voertuigen op de markt. Het doel is om te controleren of alle voertuigen voldoen aan de uitstootregelgeving, vaak ook wel de 'antivervuilingsnormen' genoemd. Euro6 is de huidige referentienorm. De tests worden uitgevoerd in een laboratorium, door onafhankelijke organisaties (bijvoorbeeld de UTAC in Frankrijk). Ze zijn gebaseerd op gestandaardiseerde rijcycli (duur, snelheid, opties, temperatuur, etc.) en dienen om de CO2-uitstoot, andere schadelijke gassen en het  brandstofverbruik van verbrandingsmotoren van voertuigen te meten. Dit zijn gestandaardiseerde metingen, bedoeld om auto's op reproduceerbare wijze met elkaar te vergelijken. De testresultaten worden gepubliceerd in brochures, prijslijsten en op de websites van autofabrikanten.


NEDC en WLTP vergelijken

Hieronder vind je de verschillen tussen de NEDC- en WLTP-tests 

   NEDC WLTP
 

Duur van de cyclus (min) 

20 30 
 Afstand (km)  11 23
EIGENSCHAPPENGemiddelde snelheid (km/u 34  47
 

Max. snelheid (km/u)

120  131
 % van de testtijd dat motor stationair draait 24 13 
 RESULTATEN NEDC:
De testresultaten verschillen enorm van de echte metingen
WLTP
 De testresultaten geven een meer realistisch beeld van het verbruik
  Eén resultaat per model/motor/versnellingsbak Voor elk(e) model/motor/versnellingsbak: een individueel resultaat afhankelijk van de gekozen optionele uitrusting

Real Driving Emissions (RDE)

Hoewel de omstandigheden bij WLTP-testcycli strenger zijn dan bij het NEDC-protocol, wordt er geen rekening gehouden met alle parameters bij het echte gebruik van een voertuig, maar daarom is er de Real Driving Emissions-test (RDE). De gevalideerde RDE-test wordt uitgevoerd op de weg, onder echte rijomstandigheden. Deze test is een aanvulling op de WLTP-certificering omdat de daadwerkelijke uitstoot van een voertuig wordt gecontroleerd. De Renault Group is sinds september 2016 al begonnen met het opgeven van de resultaten van de RDE-uitstoottest voor nieuwe voertuigen.


Timing

 • Tussen september 2017 en september 2018 moeten alle nieuwe personenauto's (nieuw model/nieuwe motor) gefaseerd worden gecertificeerd op basis van de WLTP-procedure.
 • Vanaf september 2018 moeten alle nieuwe personenauto's die bij dealers worden verkocht, op basis van WLTP zijn gecertificeerd.
 • Tot eind 2018 hebben de regelgevende autoriteiten alle fabrikanten gevraagd om alleen de NEDC-resultaten te blijven publiceren, om het voor jou eenvoudiger te maken. Dat betekent dat bij alle voertuigen waarvoor al een WLTP-certificering beschikbaar is, de resultaten worden omgezet naar het NEDC-equivalent tot het begin van 2019. Deze waarden worden gebruikt om de BPM te berekenen.
 • Vanaf januari 2019 worden er alleen nog maar WLTP-waarden gepubliceerd.
 • Naast de introductie van WLTP en RDE, verandert de Euro6-norm waaraan auto's moeten voldoen ook geleidelijk om ervoor te zorgen dat het milieu steeds minder wordt belast. Uiteindelijk wordt op 1 januari 2020 de Euro6d-norm geďntroduceerd. 

Wat dit voor jou betekent

 

Het is belangrijk om op te merken dat de rijprestaties en het echte brandstofverbruik niet worden beďnvloed, onafhankelijk van het gevolgde certificeringsprotocol. Het CO2-niveau en de gegevens over brandstofverbruik die door fabrikanten worden gepubliceerd, zullen ongunstiger lijken op basis van WLTP, maar dat is omdat het nieuwe protocol dichter bij de dagelijkse praktijk ligt. Eenvoudig gezegd is WLTP nauwkeuriger dan NEDC, maar dat verandert niets aan de prestaties en het verbruik van je auto. 

FAQ's

 • Verandert het werkelijke bandstof verbruik van mijn Renault?
  Nee. Het daadwerkelijke brandstofverbruik van uw auto blijft hetzelfde. Wel krijgt je auto vanwege de strengere WLTP testcyclus waarschijnlijk hogere waarden voor CO2-emissies en brandstofverbruik, die beter aansluiten bij wat je in de praktijk ervaart.
 • Zijn de meetwaarden voor brandstofverbruik en emissies van de WLTP representatief voor wat ik kan verwachten?
  De WLTP-cyclus is net als de cyclus van NEDC nog altijd een laboratoriumtest. Vanwege verschillen in rijstijl en rijomstandigheden kunnen er nog altijd verschillen bestaan tussen de officieel gemeten waarden en de waarden die je  tijdens het rijden realiseert.

 • Waarom is de NEDC-waarde voor mijn Renault plotseling verhoogd?
  Er is t/m het einde van 2020 een transitieperiode ingesteld, waarin parallel aan de waarden van de WLTP ook nog metingen conform de NEDC-cyclus worden gedaan. Op het moment dat de procedure van de NEDC niet meer kan worden gebruikt, schrijft de regeling voor dat de WLTP-waarden voor CO2 volgens een vaste formule worden omgerekend naar NEDC-waarden. Dit kan worden gedaan met een omrekenmodule die wordt ontwikkeld door de Europese Commissie, of door de auto opnieuw fysiek te testen. Dit kan leiden tot hogere NEDC-waarden voor uw auto, aangezien dit een geüpdatete versie van NEDC is (gebaseerd op WLTP).

 • Wanneer wordt de testcyclus voor lichte bedrijfswagens veranderd?
  Vanaf 1 september 2019 is de certificering volgens de WLTP-cyclus ook verplicht voor alle lichte bedrijfswagens (categorieën N1 (ii), N1 (iii) en N2). Dit is een jaar nadat de nieuwe cyclus voor personenauto’s is ingesteld.

Het wordt eenvoudiger om het brandstofverbruik te verbeteren

We verwelkomen het nieuwe WLTP-protocol van harte, met name omdat het meer inzicht geeft in het brandstofverbruik en daardoor jouw beslissingen eenvoudiger maakt. In de loop van 2018 brengt Renault de eerste personenauto's op de markt die op basis van de nieuwe procedure zijn gecertificeerd. Vanaf september 2018 zijn alle nieuwe Renault-personenauto's gecertificeerd op basis van het WLTP-protocol. Het is hoe dan ook ons ultieme doel om je actief te stimuleren om de impact op het milieu van jouw voertuig te verkleinen. Driving ECO2 is een programma van Renault dat ontwikkeld is om je als bestuurder te helpen, door middel van tips en hulpmiddelen in de auto, het brandstofverbruik en de uitstoot te optimaliseren. 

De verwachtingen in de markt overtreffen en wijzigingen in de regelgeving overstijgen

Renault vindt de transparantie van deze nieuwe regelgeving (protocollen en normen) belangrijk en blijft proactief aanvullende nieuwe doelen stellen:

 • Als reactie op de eisen op de dieselmarkt gaan we onze dieselmotoren aanpassen met Selective Catalytic Reduction-technologie om de uitstoot te verminderen.
 • Alle nieuwe benzinemotoren worden uitgerust met een roetfilter, dat betere prestaties, minder uitstoot én minder brandstofverbruik biedt.
 • Tegen 2022 zullen naast 100% elektrische modellen, ook andere elektrische aandrijfconcepten (hybride, plug-in hybride) beschikbaar zijn.

BEKIJK DE STAM VOORRAAD AUTO'S 


✔ Betrouwbaar ✔ Flexibel ✔ Persoonlijk

Van de 30788 klantreacties is  95% tevreden over Stam!